Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o składnikach majątku do nieodpłatnego przekazania lub darowizny

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku działając w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 2004 z późn. zm.), informuje, że posiada do zagospodarowania zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego.

Wykaz składników stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia zawiera składniki na które nie wpłynęły oferty zakupu w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 2 maja 2022 r. Składniki te są do zagospodarowania poprzez:

  1. nieodpłatne przekazanie podmiotom wymienionym w paragrafie § 38 ust. ww. rozporządzenia,
  2. darowiznę podmiotom wymienionym w § 39 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Przy gospodarowaniu zbędnymi/zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby jednostek sektora finansów publicznych.

Podmioty zainteresowane otrzymaniem składników mogą składać wnioski zgodnie ze stosownymi załącznikami nr 2, nr 3,  w terminie do dnia 24 maja 2022 r.

Wnioski można składać za pośrednictwem:

1. skrzynki ePUAP:/WSABialystok/SkrytkaESP,

2. pocztą tradycyjną na adres: ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok.

z dopiskiem w tytule/na kopercie: „Zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego – maj 2022”. 

W przypadku gdy przynajmniej dwie jednostki wymienione w § 38 oraz § 39
ww. rozporządzenia będą zainteresowane tym samym przedmiotem, wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszonych wniosków oraz uzasadnieniem potrzeb wykorzystania składników majątku.

Oględzin składników majątku można dokonać w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku przy ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 
Szczegółowych informacji dotyczących składników udziela osoba uprawniona do kontaktów: Andrzej Frankowski, e-mail: , tel. 85 678 40 30.

Załączniki:

XLSXzalacznik-nr-1-wykaz-zuzytych-zbednych-skladnikow-majatku.xlsx (15,94KB)
DOCZałącznik_nr_2_wniosek_o_nieodpłatne_przekazanie_składników.doc (37,50KB)
DOCZałącznik_nr_3_wniosek_o_darowiznę_składników_majątku.doc (38,50KB)