Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe sędziów i referendarzy złożone w 2018 roku.

PDFsędzia NSA Gryglaszewska Grażyna.pdf

PDFsędzia NSA Markowski Mieczysław.pdf

PDFsędzia NSA Sobolewska-Nazarczyk Anna.pdf

PDFsędzia NSA Gryglaszewska Grażyna.pdf

PDFsędzia NSA Sobolewska-Nazarczyk Anna - złożone w związku z przejściem w stan spoczynku.pdf

PDFsędzia NSA Trykoszko Elżbieta.pdf

PDFsędzia NSA Gryglaszewska Grażyna.pdf

PDFsędzia NSA Tryniszewska-Bytys Danuta.pdf

PDFsędzia WSA Dziemianowicz Małgorzata Anna.pdf

PDFsędzia WSA Leszczyński Marek.pdf

PDFsędzia WSA Lewkowicz Paweł Janusz.pdf

PDFsędzia WSA Melezini Andrzej.pdf

PDFsędzia WSA Pruszyński Jacek.pdf

PDFsędzia WSA Roleder Małgorzata.pdf

PDFsędzia WSA Wincenciak Mirosław.pdf

PDFsędzia WSA Zalewski Dariusz.pdf

PDFasesor sądowy Lemańska Elżbieta.pdf

PDFstarszy referendarz sądowy Oleksicki Tomasz.pdf

PDFreferendarz sądowy Romanczuk Barbara.pdf

PDFsędzia NSA Mieczysław Markowski - złożone w związku z przejściem w stan spoczynku.pdf

Oświadczenie majątkowe sędziego NSA Danuty Tryniszewskiej - Bytys - złożone w związku z przejściem w stan spoczynkuna wniosek sędziego objęto ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.

Oświadczenie majątkowe Prezesa WSA w Białymstoku Wojciecha Stachurskiego przekazano do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wersja XML