Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia o członkostwie w zrzeszeniu, funkcji pełnionej w organie fundacji oraz członkostwie w partii politycznej

PDFsędzia WSA Grzegorz Dudar.pdf

PDFsędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz.pdf

PDFsędzia NSA Grażyna Gryglaszewska.pdf

PDFsędzia WSA Marek Leszczyński.pdf

PDFsędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz.pdf

PDFsędzia WSA Andrzej Melezini.pdf

PDFsędzia WSA Jacek Pruszyński.pdf

PDFsędzia WSA Małgorzata Roleder.pdf

PDFsędzia NSA Elżbieta Trykoszko.pdf

PDFsędzia WSA Dariusz Marian Zalewski.pdf

PDFsędzia WSA Elżbieta Lemańska.pdf

PDFsędzia WSA Grzegorz Dudar.pdf

PDFasesor sądowy Marcin Kojło.pdf

PDFasesor sądowy Elżbieta Lemańska.pdf

PDFasesor sądowy Barbara Romanczuk.pdf

PDFasesor sądowy Justyna Siemieniako.pdf

PDFstarszy referendarz sądowy Tomasz Oleksicki.pdf

PDFreferendarz sądowy Grzegorz Dudar.pdf

PDFreferendarz sądowy Aneta Heliosz.pdf

Oświadczenie Prezesa WSA w Białymstoku Wojciecha Stachurskiego przekazano do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wersja XML