Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wkrótce na wokandzie

W dniu 26 września 2023 roku o godzinie 12:45 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 587/23 ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego o numerze AB-III.7843.2.2023.SC z dnia 26 maja 2023 roku w przedmiocie wniesienia sprzeciwu w sprawie zamiaru budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków.


W dniu 27 września 2023 roku o godzinie 11:30 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt I SA/Bk 329/23 ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o numerze 12/108/2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania "EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU".


W dniu 4 października 2023 roku o godzinie 10:10 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt I SA/Bk 200/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 28 marca 2023 roku w zwrotu części dotacji pobranej za rok 2015 w nadmiernej wysokości.


W dniu 4 października 2023 roku o godzinie 12:10 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt I SA/Bk 234/23 ze skargi na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego, wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 25 kwietnia 2023 roku, numer 0115.KDIT3.4011.211.2023.KP w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. 


W dniu 5 października 2023 roku o godzinie 11:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 612/23 ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 maja 2023 roku w przedmiocie odmowy przyznania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.


W dniu 11 października 2023 roku o godzinie 8:30 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt I SA/Bk 264/23 ze skargi na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego, wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 5 maja 2023 roku, numer 0111-KDIB3-2.4012.157.2023.1.MN w przedmiocie podatku od towarów i usług.


W dniu 11 października 2023 roku o godzinie 11:30 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt I SA/Bk 305/23 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku z dnia 7 czerwca 2023 roku w przedmiocie określenia wysokości opłaty z tytułu świadczenia usług będących reklamą napojów alkoholowych.


W dniu 11 października 2023 roku o godzinie 12:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt I SA/Bk 312/23 ze skargi Zakładu Komunalnego w Radziłowie na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną przez Wójta Gminu Radziłów w dniu 31 lipca 2023 roku, numer Fn.310.1.2023 w przedmiocie podatku od nieruchomości.


W dniu 11 października 2023 roku o godzinie 12:30 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt I SA/Bk 282/23 ze skargi na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego, wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 1 czerwca 2023 roku, numer 0113-KDIPT1-2.4012.224.2023.2.JSZ w przedmiocie podatku od towarów i usług.


W dniu 12 października 2023 roku o godzinie 10:30 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 517/23 ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 20 kwietnia 2023 roku w przedmiocie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania na nieruchomość przejętą pod drogę publiczną.


W dniu 12 października 2023 roku o godzinie 12:30 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 593/23 ze skargi na czynność Prezesa Sądu Rejonowego w Augustowie z dnia 21 czerwca 2023 roku w przedmiocie konkursu na stanowisko referendarza.


W dniu 18 października 2023 roku o godzinie 11:40 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt I SA/Bk 328/23 ze skargi na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego, wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 21 czerwca 2023 roku, numer 0115-KDIT1.4011.355.2023.1.MR w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.


W dniu 19 października 2023 roku o godzinie 9:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 635/23 ze skargi na czynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku z dnia 15 czerwca 2023 r. w przedmiocie usunięcia naruszenia w zakresie niewłaściwego dokonania wpisu w ewidencji kierowców.


W dniu 19 października 2023 roku o godzinie 9:30 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 613/23 ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2023 roku w przedmiocie ograniczenia korzystania z nieruchomości w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu.


W dniu 24 października 2023 roku o godzinie 10:30 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 679/23 ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 19 lipca 2023 r. w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.


W dniu 26 października 2023 roku o godzinie 9:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 551/23 ze skargi na uchwałę Rady Miasta Białystok z dnia 22 lutego 2021 roku numer XXXVI/525/21 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bema w Białymstoku (rejon ulic Gen. Józefa Bema i Wiejskiej).


W dniu 26 października 2023 roku o godzinie 10:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 681/23 ze skargi na rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2023 roku w przedmiocie potrącenia uposażenia miesięcznego.