Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wkrótce na wokandzie

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

W dniu 25 lutego 2020 roku o godzinie 10.40 będzie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 63/20 ze skargi na uchwałę Rady Miasta B. z października 2007 roku w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla w B.

______________________________________________________________________________________________________________ 

W dniu 12 marca 2020 roku o godzinie 10.10 będzie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 61/20 ze skargi Gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność uchwały Nr XV/243/19 Rady Miasta Białystok z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Białymstoku.

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Wersja XML