• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wkrótce na wokandzie

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

W dniu 19 września  2019 roku o godzinie 9.00 będzie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 522/19 ze skargi Prokuratora Rejonowego w B. na uchwałę Nr VIII/122/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 marca 2019 roku w przedmiocie ustalenia obowiązujących wysokości stawek opłat oraz kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

______________________________________________________________________________________________________________

Wersja XML

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok
tel. 85 678 40 59
fax 85 678 40 38
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 1561617
w tym miesiącu: 7336
dzisiaj: 348