Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wkrótce na wokandzie

 

W dniu 1 grudnia 2022 roku o godz. 11:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 756/22 ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty zmiennej.


W dniu 6 grudnia 2022 roku o godz. 9:30 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 713/22 ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie nieudzielenia wotum zaufania burmistrzowi miasta.


W dniu 6 grudnia 2022 roku na posiedzeniu niejawnym, w trybie uproszczonym, zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 737/22 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia.


W dniu 8 grudnia 2022 roku o godz. 9:00 zostanie rozpoznania sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 722/22 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w sprawie uchylenia prawa do świadczenia wychowawczego.


W dniu 8 grudnia 2022 roku o godz. 10:30 zostaną rozpoznane sprawy o sygnaturach akt: II SA/Bk 752/22 oraz II SA/Bk 753/22 ze skarg na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


W dniu 13 grudnia 2022 roku o godz. 12:15 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 551/22 ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 22 października 2021 r. Nr 181/XXVII/21 w sprawie nadania nazwy ulicy.


W dniu 15 grudnia 2022 roku o godz. 9:30 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 784/22 ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 18 listopada 2021 r. Nr XLIV/289/2021 w sprawie statutu samorządowego zakładu budżetowego.