Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrola działalności Sądu

Lp.

Instytucja kontrolująca

Rok kontroli

Protokół kontroli

1.

Archiwum Państwowe w Białymstoku

2005

PDFProtokół kontroli archiwum 2005.pdf

2.

Archiwum Państwowe w Białymstoku

2007

PDFProtokół kontroli archiwum 2007.pdf

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Białystok

2008

PDFProtokół kontroli z ZUS 2008.pdf

4.

Archiwum Państwowe w Białymstoku

2009

PDFProtokół kontroli archiwum 2009.pdf

5.

Archiwum Państwowe w Białymstoku

2012

PDFProtokół kontroli archiwum 2012.pdf

6.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Białystok

2013

PDFProtokół kontroli z ZUS 2013.pdf

7.

Archiwum Państwowe w Białymstoku

2016

PDFProtokół kontroli archiwum 2016.pdf

8.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Białystok

2019

PDFProtokół kontroli z ZUS 2019.pdf

9.

Archiwum Państwowe w Białymstoku 2021 PDFProtokół kontroli archiwum 2021.pdf
Wersja XML