Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kalendarium


Kalendarium ważniejszych wydarzeń w sądownictwie administracyjnym na Podlasiu 1994-2020

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Przybyłych gości przywitał Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wojciech Stachurski, który przedstawił historię oraz zasady funkcjonowania sądownictwa administracyjnego w Polsce. Następnie uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami w zakresie pracy sędziego w Unii Europejskiej. W dalszej części wizyty zaproszeni goście wzięli udział w rozprawie, na której rozpoznawana była skarga na decyzję organu nadzoru budowlanego w przedmiocie opłaty za legalizację samowoli budowlanej. Uczestnicy międzynarodowej wymiany mieli również okazję zwiedzić budynek WSA w Białymstoku, a w nim m.in.: gabinety kierownictwa sądu, pokoje biurowe sekretariatów orzeczniczych, czytelnię akt. Wizyta zakończyła się podziękowaniami za miłą atmosferę spotkania i wyrażeniem nadziei na kontynuowanie tego typu współpracy.

2017

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA z dnia 8 maja 2017 r.

- zagadnieniom z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

- problematyce spraw podatkowych oraz spraw objętych właściwością Izby Gospodarczej NSA.

W warsztatach udział wzięli sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

2018

Podpisanie porozumienia o wymianie doświadczeń działalności sądów administracyjnych Polski i Litwy Wręczenie porozumienia. Sędziowie sądów administracyjnych  Litwy

2019

Wydawnictwo dwudziestopięciolecie  sądownictwa administracyjnego na Podlasiu


Z tej okazji w dniu 15 listopada 2019 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku odbyło się uroczyste spotkanie, w którym udział wzięli obecni oraz byli sędziowie i pracownicy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku i jego poprzednika – Ośrodka Zamiejscowego Naczelnego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów powszechnych, prokuratury oraz korporacji prawniczych, działających na terenie Białegostoku.
 

Uroczystość 25 lat sądownictwa administracyjnego na Podlasiu - Goście Uroczystość 25 lat sądownictwa administracyjnego na Podlasiu - Prezes WSA w Białymstoku Uroczystość 25 lat sądownictwa administracyjnego na Podlasiu - Profesor S. Prutis

 

 

2020

 

2021

15-17 września 2021 wizyta delegacji WSA w sądzie na Litwie

 

Wersja XML