Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

CZYTELNIA AKT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku

ul. Henryka Sienkiewicza 84

15- 950 Białystok

Sekretariat Wydziału Informacji Sądowej –  Czytelnia akt

pok. 02 parter budynku 

Godziny udostępniania akt:

8.00 - 15.00

tel: (85) 678 40 39

informacja@bialystok.wsa.gov.pl

 

Z uwagi na konieczność zapoznania się z aktami spraw przez sędziów orzekających, możliwość ich udostępnienia stronom i pełnomocnikom w ciągu 3 dni poprzedzających rozprawę należy uzgadniać z Sekretariatami Wydziałów orzeczniczych. Zalecane jest wcześniejsze ustalenie terminu wglądu do akt sprawy telefonicznie lub mailowo.

Zgłoszenia zapotrzebowania na akta spraw przyjmowane są w Czytelni akt sądu najpóźniej w dniu poprzedzającym wgląd do żądanych akt sprawy.

Osoby zamawiające wgląd do akt spraw powinny podać sygnaturę akt oraz określić swój status prawny w danym postępowaniu w celu weryfikacji dostępu do akt dołączonych m.in. z wniosku o prawo pomocy bądź objętych tajemnicą skarbową.

Akta spraw będą wydawane na podstawie:

-  zarządzenia sędziego,
-  aktualnego pełnomocnictwa (substytucji lub upoważnienia);
-  ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej się do przejrzenia akt (dowód osobisty, paszport, legitymacja służbowa).

Dostęp do akt sądowych online
 

Z dniem 31 maja 2019 roku weszły w życie przepisy informatyzujące postępowanie przed sądami administracyjnymi, które dają możliwość uzyskania dostępu do akt sądowych pod adresem: 

 

Portal Akt Sądowych Sądów Administracyjnych (PASSA)

Wersja XML