Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ustawy

PDFUstawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259.pdf (516,07KB)

PDFUstawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 57.pdf (442,16KB)

PDFUstawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2492.pdf (286,71KB)

PDFUstawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870.pdf (124,93KB)

PDFUstawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902.pdf (293,24KB)

Ustawa z dnia PDF11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz.U. z 2021 r. poz. 1641 z późn. zm.pdf (567,33KB)

PDFDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 20191024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego t.j. Dz.U. L 172 z 26 czerwca 2019 r.pdf (560,38KB)

PDFUstawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 75 ze zm.pdf (141,93KB)

PDFUstawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775.pdf (600,94KB)

PDFUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.pdf (1,36MB)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 217.pdf

PDFUstawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 945.pdf (225,87KB)