Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawy w toku

 


Informacja o sprawach w toku oraz właściwości Sądu jest czynna w godzinach urzędowania:

- w siedzibie Sądu na parterze w pokoju 02 
- pod numerem telefonu: 85 678 40 39
- pocztą elektroniczną na adres e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Czytelnia akt Sądu udostępnia do wglądu akta spraw w godzinach 8:00 – 15:00

Wersja XML