Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Formularze i wzory

DOCwzór formularza o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej.doc

 

DOCwzór formularza o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.doc

 

DOCformularz dla pełnomocników świadczących pomoc prawną z urzędu.doc

 

DOCwzor-formularza-wniosku-o-odpis-orzeczenia.doc

 

DOCformularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej.doc

 

 

 

 

 

Wersja XML